header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Visie Slachthuisbuurt

Download hier de visie van de Slachthuisbuurt in opdracht van de Wijkraad en Gemeente

Ruimtelijke intergrale Visie Slachthuisbuurt

Gebiedsvisie Middengebied Slachthuisbuurt 

Visie Winkelstructuur DPO Haarlem-Oost

Visie_Slachthuisbuurt_Zuid_2007.pdf

Ondersteund door MelchiorICT