header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Telefoonnummers
Alarmnummers

Ambulance/Brandweer/Politie SPOED      
112
 
Politie Kennemerland (geen spoed)          
0900 8844
 
Meld misdaad anoniem                          
0800-7000
 
Bureau Handhaving
14 023
 
Brandweer en Ambulance (geen spoed)   
023-5159550
 
Huisarts Spoedpost
54 53 200
 
GGD Kennemerland
023-789 1600 
 
Gemeente
 
Stadhuis
14 023
 
Publiekdienst: Burgerzaken, Zijvest 1
14 023
 
Afdeling Verkeer en Vervoer
14 023
 
GGD, locatie Haarlem
023-5115900
 
Loket Haarlem (loket voor wonen, welzijn en zorg)
023-5430990

Dieren in nood

Regionale dierenambulance
533 43 23
 
Dierenbescherming
549 14 00
 
Red een dier
144

Meldpunten en Klachtenbureaus
 
Buurtbeheerder
Mustafa Kibar
06-14968915

Meldpunt Leefomgeving voor directe vragen en klachten over openbare ruimte
14 023
 
Schiphol - CROS Informatie en Klachtenbureau (IKB) ook voor vliegtuiglawaai (zie ook internet: www.crosinfo.nl)
020 – 601 55 55
 
Hoogheemraadschap van Rijnland
voor klachten over afval in het water, bagger en kroostlagen
071-3063535
 
Stadsreiniging & afvalinzameling - Spaarnelanden N.V.
0900-8477
 
Ongediertebestreiding - Spaarnelanden N.V.
0900-8477

Storingsnummers

Elektriciteit / Gas / Kabel (NUON) (Gratis, dag en nacht)
0800 9009

Water (Gratis, dag en nacht)
0800 02 32 355
 
UPC
0900 1580
 
KPN Klantenservice
0800 0402

Telefonische Hulpdiensten

Kindertelefoon (Gratis, 14.00-20.00 uur)
0800 0432


Blijf van m’n lijf
532 78 25

SOS Telefonische Hulpdienst (Sensoor) 
0900 0767

Steunpunt Huiselijk Geweld
0900 126 26 26

Overige Hulp- en Informatiediensten
 
Buurtbemiddeling
Op werkdagen tot 14.00 uur
569 88 83

Buurtbedrijf
06 813 366 68

Bureau voor rechtshulp
0900 8020
 
Sociale raadslieden
531 95 74

Bureau Discriminatiezaken
531 58 42

Belastingtelefoon
0800 0543
 
Centrum voor Jeugd en Gezin
088 995 8484
 
Woningcorporaties
 
Ymere
0800 00 08 900
 
Elan Wonen
023-5159859
 
Pré Wonen
088-77 00 000
 
Internetadressen
 
Gemeente Haarlem
 
Spaarnelanden N.V.
 
Wijkraad Slachthuisbuurt
secretariaat@wijkraadslachthuisbuurt.nl 
 
Bewoners aanspreekpunt Schiphol
 
Sportsupport
 
Politie Zuid-Kennemerland
 
 
Ondersteund door MelchiorICT