header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Laatste Nieuws

Wethouder positief over enquête

Geplaatst door Wijkhuisen (herman) op Jan 27 2012
Laatste Nieuws >>
Vrijdagochtend 27 januari bood de wijkraad de enquête over de invulling van het slachthuisterrein aan aan wethouder Cassee. Deze was zeer te spreken over de uitvoering van de enquête, en het aantal ontvangen formulieren. Hij zegde toe de inhoud zeer serieus te nemen en deze in de Gemeenteraad te bespreken.
Hieronder treft u de tekst aan zoals voorgelezen bij de overhandiging van de enquête.
Hierbij wil de wijkraad alle buurtbewoners bedanken die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen en in te leveren.
  
Geachte wethouder Cassee.
 
Tijdens de bewonersbijeenkomst in hotel van der Valk zei u dat u “de bestelling kwam opnemen”. Wij hebben de bewoners toen gevraagd waar ze “zin in hadden.” En volgens ons mochten ze van de “hele menukaart” kiezen. De menukaart hadden wij gemaakt, ze hoefden alleen maar aan te kruisen wat er van hun gading was. En dat hebben maar liefst 505 bewoners gedaan.
Bij de tweede bewonersbijeenkomst, in de Oosterkerk, zag u onze enquête en liet u zich ontvallen dat het “geneuzel” over de supermarkt er ook weer bij stond. Dat viel ons koud op ons dak. De bewoners moesten immers kunnen kiezen uit een “hele menukaart” en niet uit een beperkt assortiment. Dat is ook de reden dat wij de supermarkt op het enquêteformulier hebben gezet. We wisten immers zeker dat we commentaar zouden krijgen als die mogelijkheid niet op het formulier zou staan. Ook weten we dat de Raad al een beslissing hierover heeft genomen, maar het is al vaker voorgekomen dat, als de situatie iets veranderd, er teruggekomen wordt op een raadsbesluit.
Hierbij overhandigen we u dus de 505 enquêteformulieren met de wensen van de bewoners van de Slachthuisbuurt betreffende de invulling van het Slachthuisterrein.

Ria Kuipers biedt enquête aan

Laatst vernieuwd: Feb 14 2012 om 17:40

Terug
Ondersteund door MelchiorICT