header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Laatste Nieuws

Protest tegen kunstwerk

Geplaatst door Wijkhuisen (herman) op Jul 24 2012
Laatste Nieuws >>

Wijkraad Slachthuisbuurt

Secr.: Herman Wijkhuisen
Merovingenstraat 26
2033 LX  Haarlem
Tel. 023 5352017
 
 
Betreft: Monument voor Prima Mensen Oosterpark Slachthuisbuurt.
 
 
Haarlem, 19 juli 2012.
 
 
Op 6 december 2011 kwam sociaal kunstenaar D.Himmelsbach de Vries zich op een wijkraadsvergadering voorstellen en presenteerde zijn nog te maken kunstwerk, een “buurtbindend project”. In de maanden daarna, februari/maart 2012 volgden er zgn. workshops die de bewoners van de Slachthuisbuurt in staat stelden een tekst in klei te schrijven. Alle teksten samen zouden als “Monument voor Prima Mensen” een plaats in de buurt moeten krijgen.
Op 11 juli 2011 kreeg de Wijkraad kreeg uitnodiging van D.Himmelsbach de Vries voor een inloopmiddag betreffende het "Monument” in de Slachthuisbuurt.
 
Het kunstwerk zou in eerste instantie op het plein in de Graafschapstraat worden geplaatst, maar dit gaat niet door omdat de bewoners en de Wijkraad (na gesprekken met meerdere wijkbewoners) het hier niet wensen.
 
Ingrid Hamer, wijkregisseur van o.a. de Slachthuisbuurt, heeft ons gemeld dat als het kunstwerk niet op het bedoelde plein kwam, er “niet mee geleurd ging worden”. Er zou niet gezocht gaan worden naar een ander plek in de Slachthuisbuurt.
 
De kunstenaar is nu op zoek naar een andere locatie voor zijn project en hij denkt deze gevonden te hebben in het Oosterpark.
 
De Wijkraad is jaren bezig geweest om het Oosterpark te krijgen zoals het nu is.Het Oosterpark is een plek in de buurt waar de bewoners trots op zijn. Er is onlangs nog een mooi hek om het grasveld geplaatst, het speeltuingebouw “Kindervreugd” is opgeknapt en er staat een beeld “Koe met Slager” waar de buurt trots op is. Dat blijkt wel, want aan het beeld is nog geen enkele vernieling gepleegd.
 
Als nieuwe locatie moet nu de grote plantenbak in het volledig opgeknapte park dienen.Deze bestaande plantenbak is opgebouwd uit een blauwgrijze hardstenen band die gevuld is met struiken en planten en die een harmonisch geheel met de omgeving vormt.Op de zgn.artist impression is te zien dat in het plan van Himmelsbach de hardstenen band volledig beplakt gaat worden met persoonlijke teksten en dat de vier hoeken voorzien gaan worden van gele opgestoken duimen,een groter cliché is niet denkbaar.
 
Zonder een uitspraak te willen doen over de integriteit van de kunstenaar en zijn bedoelingen met het project zijn zowel wijkraad Slachthuisbuurt als wel een aantal omwonenden tegen de plaatsing van de tegels op de hardstenen band. De wijkraad ervaart dit als een aantasting van de huidige sfeer van het park.
 
De Slachthuisbuurt is een “Aandachtswijk”, een buurt aangewezen door de toenmalige Minister Vogelaar. De wijk heeft ook geld van het Rijk gekregen om er voor te zorgen dat onze wijk niet verder zou afglijden naar een “Achterstandswijk”.
 
De Wijkraad, Corporaties, Gemeente en andere instanties hebben in drie jaar tijd de schouders er onder gezet om van de “Slachthuisbuurt” weer een leuke, veilige en schone buurt te maken, wat naar ons inziens behoorlijk is gelukt.
 
Ondanks onze weerstand heeft deWijkraad nagedacht over een alternatieve plek.
Het NUON gebouw is een niet al te fraai ogend gebouw. Hierop zou het monument een plek kunnen vinden, natuurlijk met instemming van NUON.
Plak de kleitabletten op dit gebouw, dan kan Ymere naar zijn eigen kunstwerk kijken.
 
 
 
Hoogachtend,
 
 
Ria Kuipers
Ad interim voorzitter (Wijkraad Slachthuisbuurt)
 
 
 
 
 
 
 

Laatst vernieuwd: Jul 24 2012 om 09:31

Terug
Ondersteund door MelchiorICT