header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Middengebied SHB

Luigi Prins onder dwang uit Slachthuis 22-11-2012

Zienswijze bouwkundigevisie Slachthuisterrein mei 2012

http://www.haarlemsbouwplannen.nl/Slachthuis/Slachthuisbuurt-Haarlem.htm

Gebiedsvisie Middengebied Slachthuisbuurt 2005

Stedebouwkundige studie slachthuisterrein definitief 2010

Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen

Raadsstuk Beëindiging erfpacht middengebied Slachthuisterrein

Plannen Middengebied Slachthuisbuurt mrt.2005

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0392.BP3080003-0001

http://www.haarlem.nl/slachthuisterrein/

http://www.haarlem.nl/fileadmin/A-Z/Bouwprojecten/Slachthuisterrein/120612_Slachthuisterrein_besluit_raad.doc

 

 

 

Ondersteund door MelchiorICT