header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Middengebied Documenten

Eqûete gehouden onder bewoners, invulling Slachuisterrein

DPO 061207 Viesie Winkelstructuur DPO Haarlem-Oost def doc

Brief Veduta 18 februari, daags na de raadsvergadering

Een stedebouwkundig voorstel van Braaksma & Roos/Cobraspen.pdf

Gebiedsvisie Middengebied Slachthuisbuurt 2005

Samenvatting chronologisch overzicht Cobraspen 2002-2010

Raadsstuk Beëindiging erfpacht middengebied Slachthuisterrein.pdf

Uitvoering motie slachthuisterrein 04-03-2010.doc

brief19 febr verzoek Nieuwenburg projectorg traject 3 maanden slachthuid.pdf

Gezondheid en milieu in ruimtelijke plannen.pdf

 

Ondersteund door MelchiorICT