header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Leden

Joop Teunisse

Voorzitter
Regieoverleg
Wijkactiviteitenbudget
Hartekampgroep
Secretaris Bewonerscommissie Elan Wonen
 
Ria Kuipers, Vice Voorzitter.
 
Penningmeester                            Contactpersoon.
 
Herman Wijkhuisen, Secretaris.
 
Secretariaat Wijkraad Slachthuisbuurt
Telefoon: 023-5352017 
 
LSA.
Nieuwbouw Peltenburg.
Openbaar vervoer.
Verkeer.
Middengebied                             Contactpersoon.
Interimbeheer Zuidstrook.             Contactpersoon.
Redactie Wijkkrant.                      Contactpersoon.
 
           
Ria Kuipers, Penningmeester.
 
Financieel beheer.                        Contactpersoon.
Wijkraden overleg (plenair).
 
2e Penningmeester.
 
Tiny Govers.
 
Groen & Bomen in de wijk
  
 
Jeannette Klingers
 
Groen & Bomen in de wijk             Contactpersoon. 
  
 
Rita Leeflang
 
Kunstprojecten
Groen in de wijk
Bewonerscommissie Gouwstraat    Contactpersoon.
 
 
Hans van den IJssel
 
 
Richard Kuipers
 
Hoofd facilitairedienst
 
 
 
 
 

 

Ondersteund door MelchiorICT