header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt.
Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.
Dinsdagavond 24 februari 2015 om 19.30 uur.

 

             Agenda:

 

  1.    Opening & Vaststellen Agenda

  2.    Ingekomen stukken, mededelingen

  3.    Notulen

  4.    Buuv (korte uitleg door Frances Nuijen)

  5.    Politiezaken (Overlast Hangjeugd)                

  6.    Straatlantaarns (meldingen O.R)        

  7.    Concept Discussienota

  8.    Wat verder ter tafel komt

  9.    Rondvraag                  

             10.    Sluiting

                       

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris

 

                   

 

Ondersteund door MelchiorICT