header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

                Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt. 

Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

Dinsdagavond 22 september 2015 om 19.30 uur.

 

             Agenda:

 

  1.    Opening & Vaststellen Agenda

  2.    Ingekomen stukken, mededelingen

  3.    Notulen

  4.    Politiezaken (Wijkagent Flip Prigge)

  5.    Gezamenlijk wijkraden overleg (hoe verder)

  6.    Burendag in de Hamelink   

  7.    Regie & Dagelijks Beheer                     

  8.    Wat verder ter tafel ter tafel komt

  9.    Rondvraag                  

             10.    Sluiting

                          

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris

Ondersteund door MelchiorICT