header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

                  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt. 

Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

Dinsdagavond 25 augustus 2015 om 19.30 uur.

 

             Agenda:

 

  1.    Opening & Vaststellen Agenda

  2.    Ingekomen stukken, mededelingen

  3.    Notulen

  4.    Politiezaken

  5.    Gezamenlijk wijkraden overleg (hoe verder)

  6.    Onderzoek huisvesting popschool

  7.    Uitkomst gesprek met Wethouder van Spijk

  8.    Regie & Dagelijks Beheer                     

  9.    Wat verder ter tafel ter tafel komt

10.    Rondvraag                  

             11.    Sluiting

                       

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris

Ondersteund door MelchiorICT