header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt.
Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

Dinsdagavond 28 juni 2016 om 19.30 uur.

 

 

             Agenda:

 

  1.    Opening & Vaststellen Agenda

  2.    Ingekomen stukken, mededelingen

  3.    Notulen

  4.    Klankbordgroep Kruispunten

  5.    Coffeeshop

  6.    Parkeerbeleid

  7.    Wat verder ter tafel ter tafel komt

  8.    Rondvraag                  

               9.    Sluiting

                          

 

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris

                   

Ondersteund door MelchiorICT