header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt.
Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

Dinsdagavond 24 mei 2016 om 19.30 uur.

 

             Agenda:

 

  1.    Opening & Vaststellen Agenda

  2.    Ingekomen stukken, mededelingen

  3.    Notulen

  4.    Bezoek Stichting Haarlem Fietsstad

  5.    Presentatie Sociaalwijkteam

  6.    Wat verder ter tafel ter tafel komt

  7.    Rondvraag                  

               8.    Sluiting

                          

    

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris

                  

 

Ondersteund door MelchiorICT