header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

                  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt.

Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

Dinsdagavond 26 mei 2015 om 19.30 uur.

 

            Agenda:

 

  1.    Opening & Vaststellen Agenda

  2.    Ingekomen stukken, mededelingen

  3.    Notulen

  4.    Politiezaken

  5.    Regie & Dagelijks Beheer                     

  6.    Wat verder ter tafel ter tafel komt

  7.    Rondvraag                  

               8.    Sluiting

                         

    

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris

Ondersteund door MelchiorICT