header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

                  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt.

Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

Dinsdagavond 28 april 2015 om 19.30 uur.

 

             Agenda:

 

  1.    Opening & Vaststellen Agenda

  2.    Ingekomen stukken, mededelingen

  3.    Notulen

  4.    Politiezaken

  5.    Verkeer              

  6.    Regie & Dagelijks Beheer

  7.    Brief aan B&W (Zelfredzaamheid)

  8.    Wat verder ter tafel komt (Gebiedsprogramma)

  9.    Rondvraag                  

             10.    Sluiting

                          

    

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris

                   

Ondersteund door MelchiorICT