header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt.
Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

Dinsdagavond 23 september 2014 om 19.30 uur.

 

 

             Agenda:

 

  1.  Opening

  2.  Presentatie Lucia Grooff (Ouderensport e.d.)

  3.  Presentatie werkgroep Groot Groen

  4.  Ingekomen stukken, mededelingen

  5.  Notulen             

  6.  Politiezaken

  7.  Dagelijks Beheer & Regieoverleg

  8.  WHO Overleg

  9.  Wat verder ter tafel komt

10.  Rondvraag                  

             11.  Sluiting

                          

    

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris 

Ondersteund door MelchiorICT