header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de wijkraad Slachthuisbuurt. 

Deze zal worden gehouden in het wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

Dinsdagavond 24 juni 2014 om 19.30 uur.

 

            

 

             Agenda:

 

  1.    Opening

  2.    Ingekomen stukken, mededelingen

  3.    Notulen             

  4.    Politiezaken

  5.    Vestiging Vomar in voormalig pand Doe Land

  6.    Kadernota 2014

  7.    Wat verder ter tafel komt

  8.    Rondvraag                  

                9.    Sluiting

                          

 

 

 

    

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris

 

Ondersteund door MelchiorICT