header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

         Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt. 

Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

Dinsdagavond 24 november 2015 om 19.30 uur.

 

             Agenda:

 

  1.    Opening & Vaststellen Agenda

  2.    Ingekomen stukken, mededelingen

  3.    Notulen

  4.    Politiezaken

  5.    Interimbeheer

  6.    Burenhulp

  7.    Afwaardering Amsterdamsevaart                    

  8.    Wat verder ter tafel ter tafel komt (GOB, Kerst)

  9.    Rondvraag         

                   10.    Sluiting

                         

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris

                  

      

Ondersteund door MelchiorICT