header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt.
Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

Dinsdagavond 22 maart 2016 om 19.30 uur.

 

                              

                               Agenda:

 

  1.          Opening & Vaststellen Agenda

  2.          Ingekomen stukken, mededelingen

  3.          Notulen

  4.          Verslag bezoek wijkraden

  5.          Politiezaken

  6.          Kruispunten

  7.          Wijkraden / Bewonersinitiatieven

  8.          Plantsoen hoek Prins Bernhardlaan/Schipholweg                      

  9.          Wat verder ter tafel ter tafel komt

10.          Rondvraag                          

                   11.          Sluiting

                                               

 

                    Met vriendelijke groet,

                    Herman Wijkhuisen

 

                    Secretaris

Ondersteund door MelchiorICT