header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Agenda Wijkraad

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de vergadering van de Wijkraad Slachthuisbuurt.


Deze zal worden gehouden in het Wijkraadkantoor aan de Willem Pijperstraat 15.

 

Dinsdagavond 27 januari 2015 om 19.30 uur.

 

             Agenda:

 

  1.    Opening & Vaststellen Agenda

  2.    Ingekomen stukken, mededelingen

  3.    Notulen

  4.    Politiezaken

  5.    Zomermarkt / Verzoeningsfeest            

  6.    Straatvertegenwoordigers

  7.    Meldingen openbare ruimte

  8.    Dagelijks Beheer & Regieoverleg

  9.    Wat verder ter tafel komt

10.    Rondvraag                  

             11.    Sluiting

                         

             Met vriendelijke groet,

             Herman Wijkhuisen

             Secretaris

Ondersteund door MelchiorICT