header
Wijkraad Slachthuisbuurt
Laatste Nieuws
Navigation
Adoptie Slachthuisbuurt

Bezoek Tweede Kamerlid aan de Slachthuisbuurt.

Op vrijdag 27 juni 2008 bezocht dhr. Bas Jan van Bochove van het CDA de Slachthuisbuurt.
Dit gebeurde in het kader van de eventuele adoptie van de Slachthuisbuurt door dhr. van Bochove, wat gesteund wordt door het LSA, het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken.
Dhr. van Bochove werd ontvangen door Rob de Jager, Ria Kuipers, Herman Wijkhuisen en Letty de Boer. Dhr. Bochove heeft al enkele jaren gewerkt met een adoptiewijk in Schiedam,
en hij kwam zich nu voorstellen en oriënteren in de Slachthuisbuurt. In eerste instantie stond de wijkraad licht sceptisch tegenover adoptie, maar na uitleg en een uitgebreide vragenronde ziet de wijkraad er toch de voordelen van in. Een Tweede Kamerlid kent wegen die wij niet kennen, en hij kan voor ons deuren doen opengaan, die wij zelf nooit open krijgen.
Vooral in de sloop/nieuwbouw kan hij van grote invloed zijn op bijv. het betrekken van de wijkraad bij het maken van de plannen.
De planning is dat dhr. van Bochove ca. 5 x per jaar de wijk bezoekt.
Adoptie houdt ook in dat de wijkraad in kleine groepjes een tegenbezoek brengt aan de Tweede Kamer, om te zien hoe het er daar aan toe gaat.
 
2e Kamerlid voor Slachthuisbuurt
 
 
Rob de Jager, Bas Jan van Bochhove en Janie Stevenhaagen.
 
Rob de Jager, voorzitter van de wijkraad Slachthuisbuurt is blij met de adoptie van de buurt door Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochhove. "Je kunt als wijkraad wel wat steun gebruiken tegenover de directies van de woningcorporaties en het college van B & W."
Afgelopen vrijdag werd op het kantoor van woningbouwcorporatie Ymere in de Slachthuisbuurt de adoptie-overeenkomst tussen het Tweede Kamerlid en de wijkraad getekend. Behalve Rob de Jager tekende ook Janie Stevenhaagen van de wijkraad.
Bas Jan van Bochhove (CDA) komt uit Lelystad. Daar is hij wethouder Stedelijke Ontwikkeling geweest. Dat kan goed van pas komen in de Slachthuisbuurt want dit is een wijk waar nog veel gaat veranderen. Van Bochhove zal de ontwikkelingen in de wijk de komende jaren gaan volgen en daarbij zal hij vooral aandacht hebben voor de inspanningen van de bewoners om de wijk te verbeteren. Ook zal hij de wijkraad op de hoogte houden van Haagse ontwikkelingen die voor de wijk van belang zijn.
Rob de Jager: "Ik heb zijn telefoonnummer en ook van zijn secretaresse. Daar mogen we gebruik van maken!"
Janie Stevenhaagen is al 43 jaar bewoonster van de Slachthuisbuurt. "Mijn hele hart ligt hier. Ik ben lid van de wijkraad en ik probeer leuke dingen te doen voor de buurt zoals bustochten voor ouderen. Toen we de kans kregen om Van Bochhove te krijgen heb ik meteen gezegd: 'Dat moeten we doen'."

Ondersteund door MelchiorICT